Dentalni 3D printeri

IZZI Dentalia 111

 • Pantetirana MLA tehnologija (Mixing Leveling Alignment )
 • Vlastito razvijen IZZI SW koji je uključen u cijenu
 • radna površina 384×216
 • mikroni 100  μm
 • brzina printa 6 modela automatskim slaganje SW-a u 15 min
 • “Gloves free” tehnologija – minimalna ljudska intervencija prije i nakon 3D printa

IZZI Dentalia Direct

 • koristi pantetiranu MLA tehnologiju (Mixing Leveling Alignment )
 • Vlastito razvijen IZZI SW koji je uključen u cijenu
 • radna površina 192×108
 • mikroni 50  μm
 • brzina printa 18 modela automatskim slaganje SW-a u 30 min
 • “Gloves free” tehnologija – minimalna ljudska intervencija prije i nakon 3D printa